Konferencja
Naukowa

WD 2016

Dowiedz się więcej

Nauka – Biznes – Dotacje
NBD 2016

Dowiedz się więcej

Konferencja
Informatyczna

WySPA.IT

Dowiedz się więcej

3 części konferencji, 6 dni, 60 prelegentów, 2000 uczestników.
Tak w liczbach przedstawiają się LDNiB!

Lubelskie Dni Nauki i Biznesu to 13.ta edycja warsztatów doktoranckich, po raz pierwszy w zmienionej, rozszerznej formule! Głównymi tematami tej międzynarodowej konferencji będą: IT, innowacje, badania naukowe, inwestycje i projekty unijne. Konferencja skierowana do przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki i samorządów. W ciągu 6 dni odbędą się warsztaty, panele i wykłady.
Termin wydarzenia: 10-15 czerwiec 2016

Każda konferencja tematyczna ma wydzielony komitet organizacyjny, strategie pozyskiwania partnerów, sponsorów i prelegentów.
Wydarzenie składa się z trzech części:
– Konferencji informatycznej WySPA.IT10 czerwca 2016
– Konferencji naukowej WD201611-13 czerwca 2016
– Konferencji biznesowej NBD201614-15 czerwca 2016
Wydarzenie będzie organizowane cyklicznie, co roku.
Zapraszamy!