Konferencja biznesowa NBD 2016 (Nauka-Biznes-Dotacje) obejmuje obszary tematyczne związane z przedsiębiorczością, administracją, współpracą nauki z biznesem oraz programami dotacyjnymi wspierającymi działalność firm, instytucji i jednostek naukowo-badawczych. Kluczowymi zagadnieniami będą innowacje, nowe technologie, dotacje na pozyskanie środków wspierających prowadzenie prac badawczo-rozwojowych ich komercjalizacja oraz wdrożenie, inwestycje w MŚP, rola instytucji otoczenia biznesu oraz ośrodków innowacji w transferze wiedzy do przedsiębiorstw. Zaproszeni eksperci przedstawią możliwości dotacyjne programów międzynarodowych, krajowych i regionalnych. W konferencji udział wezmą przedstawiciele przedsiębiorców, pracownicy administracji, uczelni wyższych, właściciele i kadra kierownicza firm. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do zaprezentowania biznesów rodzinnych, prezentacją rozwiązań, produktów i usług dla potencjalnych klientów.