Pakiety sponsorskie dla Lubelskich Dni Nauki i Biznesu

Każdy Sponsor otrzyma:
 • tytuł i możliwość umieszczenia logo na materiałach promocyjnych
 • możliwość prezentacji przed ponad 2000 uczestników podczas całej konferencji (czas prezentacji zależy od wybranego Pakietu Sponsorskiego)
 • możliwość wystawienia stoiska w czasie konferencji (wielkość stoiska zależy od wybranego Pakietu)
 • zasięg promocji internetowej do 20 000 osób

Istniej możliwość udziału we wszystkich lub wybranych konferencjach:

WySPA.IT – konferencja informatyczna
WD 2016 – konferencja naukowa
NBD 2016 – konferencja biznesowa

Pakiety

W zależności od wybranego Pakietu Sponsorskiego, otrzymają Państwo:

Sponsor Platynowy

Liczba Sponsorów Platynowych: 1 organizacja

Korzyści:

 • tytuł Sponsora Platynowego (Głównego) konferencji,
 • prezentacja Sponsora Platynowego w trakcie pierwszego dnia konferencji (szacowany czas: 30 minut),
 • ustne uznanie i podziękowania podczas rozpoczęcia konferencji,
 • wypowiedź (do 30 sekund) w relacji video z konferencji,
 • wyszczególnienie Sponsora Platynowego w oficjalnych podziękowaniach oraz komunikacie pokonferencyjnym,
 • udział jednego przedstawiciela firmy w konferencji prasowej nt. Lubelskich Dni Nauki i Biznesu,
 • 2 zaproszenia VIP na kolację po konferencji.

Promocja w materiałach drukowanych:

 • umieszczenie nazwy i logotypu Sponsora Platynowego na materiałach dla prasy (informacja prasowa, mailing do dziennikarzy),
 • umieszczenie nazwy i logotypu Sponsora Platynowego na zaproszeniach papierowych rozsyłanych do gości VIP,
 • pełna strona na okładce folderu konferencyjnego do dyspozycji Sponsora Platynowego,
 • umieszczenie nazwy lub logotypu Sponsora Platynowego na materiałach konferencyjnych: pendrive, notes i dodatkowy gadżet technologiczny (łącznie 600 sztuk gadżetów, po 200 sztuk każdego rodzaju),
 • dołączenie dowolnych materiałów promocyjnych Sponsora Platynowego do materiałów konferencyjnych tzw. WelcomePack dla każdego uczestnika,
 • umieszczenie nazwy i logotypu na identyfikatorach dla gości.

Promocja online:

 • umieszczenie logotypu Sponsora Platynowego na zaproszeniach elektronicznych wysyłanych w mailingach i newsletterach,
 • obecność Sponsora Platynowego na stronie internetowej konferencji – logotyp podlinkowany do strony głównej Sponsora Platynowego,
 • umieszczenie bannera reklamowego Sponsora Platynowego na stronie konferencji na okres 12 miesięcy,
 • publikacja 3 informacji Sponsora Platynowego w rubryce Aktualności na stronie konferencji,
 • umieszczenie informacji o Sponsorze Platynowym na profilu konferencji na Facebooku,
 • podanie informacji o Sponsorze Platynowym w zaproszeniach telefonicznych.

Promocja w miejscu konferencji:

 • zorganizowanie stoiska promocyjnego o wymiarach 3 m x 2 m,
 • wystawienie roll-up lub ścianki promocyjnej Sponsora Platynowego w Sali Głównej najbliżej głównej sceny oraz przy rejestracji,
 • wyświetlanie logotypu Sponsora Platynowego między prezentacjami i panelami dyskusyjnymi na Sali Głównej,
 • wyświetlanie logotypu Sponsora Platynowego na ekranach przy wejściach na salę konferencyjną.

Inne:

 • informacja o zasponsorowaniu nagrody dla uczestników konferencji (o ile sponsor taką nagrodę ufunduje),
 • dostęp do dokumentacji zdjęciowej konferencji i możliwość jej wykorzystania
 • w materiałach promocyjnych Sponsora Platynowego w przyszłości,
 • dodatkowa promocja i możliwość znalezienia potencjalnych pracowników
 • w informatycznej i naukowej części konferencji – formy do ustalenia indywidualnie.

 

Sponsor Złoty

Liczba Sponsorów Złotych: 5 organizacji

Korzyści:

 • prezentacja Sponsora Złotego w trakcie konferencji (szacowany czas: 15 minut),
 • ustne uznanie i podziękowania podczas rozpoczęcia konferencji,
 • wyszczególnienie Sponsora Złotego w oficjalnych podziękowaniach oraz komunikacie pokonferencyjnym,
 • 1 zaproszenie VIP na kolację po konferencji.

Promocja w materiałach drukowanych:

 • umieszczenie logotypu Sponsora Złotego w folderze konferencyjnym,
 • umieszczenie nazwy lub logotypu Sponsora Złotego na jednym wybranych gadżecie konferencyjnym: pendrive, notes lub gadżet technologiczny (200 sztuk),
 • dołączenie ulotek promocyjnych Sponsora Złotego do materiałów konferencyjnych tzw. WelcomePack dla każdego uczestnika,
 • umieszczenie nazwy i logotypu na identyfikatorach dla gości.

Promocja online:

 • umieszczenie logotypu Sponsora Złotego na zaproszeniach elektronicznych na konferencję wysyłanych w mailingach i newsletterach,
 • obecność Sponsora Złotego na stronie internetowej konferencji – logotyp podlinkowany do strony głównej Sponsora,
 • umieszczenie bannera reklamowego Sponsora Złotego na stronie konferencji na okres 3 miesięcy,
 • publikacja 2 informacji Sponsora Złotego w rubryce Aktualności na stronie konferencji – obecność informacji przez 1 tydzień,
 • umieszczenie informacji o Sponsorze Złotym na profilu konferencji na Facebooku.

Promocja w miejscu konferencji:

 • zorganizowanie stoiska promocyjnego o wymiarach 2 m x 1 m,
 • wystawienie roll-up Sponsora Złotego w Sali Głównej, niedaleko Sceny Głównej,
 • wyświetlanie logotypu Sponsora Złotego między prezentacjami i panelami dyskusyjnymi na Sali Głównej,
 • wyświetlanie logotypu Sponsora Złotego na ekranach przy wejściach na salę konferencyjną.

Inne:

 • informacja o zasponsorowaniu nagrody dla uczestników konferencji (o ile sponsor taką nagrodę ufunduje),
 • dodatkowa promocja i możliwość znalezienia potencjalnych pracowników
 • w informatycznej i naukowej części konferencji – formy do ustalenia indywidualnie.

 

Sponsor Srebrny

Liczba Sponsorów Srebrnych: 10 organizacji

Korzyści:

 • prezentacja Sponsora Srebrnego w trakcie konferencji (szacowany czas: 5 minut),
 • ustne uznanie i podziękowania podczas rozpoczęcia konferencji.

Promocja w materiałach drukowanych:

 • umieszczenie logotypu Sponsora Srebrnego w folderze konferencyjnym,
 • dołączenie ulotek promocyjnych Sponsora Srebrnego do materiałów konferencyjnych tzw. WelcomePack dla każdego uczestnika,
 • umieszczenie nazwy i logotypu na identyfikatorach dla gości.

Promocja online:

 • umieszczenie logotypu Sponsora Srebrnego na zaproszeniach elektronicznych na konferencję wysyłanych w mailingach i newsletterach,
 • obecność Sponsora Srebrnego na stronie internetowej konferencji – logotyp podlinkowany do strony głównej Sponsora,
 • publikacja 1 informacji Sponsora Srebrnego w rubryce Aktualności na stronie konferencji,
 • umieszczenie informacji o Sponsorze Srebrnym na profilu konferencji na Facebooku.

Promocja w miejscu konferencji:

 • zorganizowanie stoiska promocyjnego o wymiarach 1 m x 1 m,
 • wystawienie roll-up w Sali Głównej,
 • wyświetlanie logotypu Sponsora Srebrnego na ekranach przy wejściach na salę konferencyjną.

Inne:

 • informacja o zasponsorowaniu nagrody dla uczestników konferencji (o ile sponsor taką nagrodę ufunduje).

 

Partner Brązowy

Liczba Sponsorów Brązowych: nieograniczona liczba organizacji

Korzyści:

 • ustne uznanie i podziękowania podczas rozpoczęcia konferencji.

Promocja w materiałach drukowanych:

 • umieszczenie logotypu Sponsora Brązowego w folderze konferencyjnym,
 • umieszczenie nazwy i logotypu Sponsora na materiałach promocyjnych konferencji (ok. 600 sztuk),
 • umieszczenie logotypu Sponsora Brązowego na zaproszeniach elektronicznych na konferencję.

Promocja online:

 • obecność Sponsora Brązowego na stronie internetowej konferencji – logotyp podlinkowany do strony głównej Sponsora,
 • umieszczenie logotypu Sponsora Brązowego na zaproszeniach elektronicznych na konferencję wysyłanych w mailingach i newsletterach,
 • umieszczenie informacji o Sponsorze Brązowym na profilu konferencji na Facebooku.

Promocja w miejscu konferencji:

 • wystawienie roll-up w Sali Głównej,
 • wyświetlanie logotypu Sponsora Brązowego na ekranach przy wejściach na salę konferencyjną.

Inne:

 • informacja o zasponsorowaniu nagrody dla uczestników konferencji (o ile sponsor taką nagrodę ufunduje).

 

Liczymy, że przedstawiona propozycja współpracy spotka się z Państwa zainteresowaniem.