Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w dwóch sesjach specjalnych, które zostaną zorganizowane w ramach Konferencji Naukowej WD 2016:
1) Tomografia procesowa
2) Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach

Sesja I – Tomografia procesowa
Organizator:
Polskie Stowarzyszenie Tomografii Procesowej
Honorowy Patronat:
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Tomografii Procesowej prof. dr hab. Andrzej Pląskowski
Zakres tematyczny
Sesja dotyczy zagadnień związanych z tomografią procesową jak również zastosowań tomografii w przemyśle i medycynie.
Tematyka prezentacji:

 • elektryczna tomografia pojemnościowa
 • elektryczna tomografia impedancyjna
 • tomografia rentgenowska
 • tomografia optyczna
 • tomografia ultradźwiękowa
 • Indukcyjna tomografia magnetyczna
 • tomografia gamma
 • rozwiązania hybrydowe
 • pozostałe rodzaje tomografii
 • algorytmy do rozwiązywania zagadnień prostych i odwrotnych
 • analiza i segmentacja obrazów tomograficznych

Sesja II – Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach
Organizator:
Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych, Koło Zakładowe SEP, Studencka Sekcja IEEE Politechniki Lubelskiej
przy współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie
Honorowy Patronat:
J.M. Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko
Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska
Prezes MPK Lublin, Tomasz Fulara
Prezes SEP O/Lubelski, Tadeusz Karczmarczyk
Zakres tematyczny
Sesja dotyczy energoelektronicznych układów dedykowanych do zastosowań w systemach odnawialnych źródeł energii oraz układów napędowych. Podczas sympozjum przewidziane są prezentacje osiągnięć zespołów badawczych reprezentowanych przez doktorantów lub młodych doktorów oraz szerokie dyskusje o charakterze merytorycznym. Spodziewanymi rezultatami, poza omówieniem szczegółowych problemów badawczych dotyczących wystąpień, może być rozszerzona współpraca publikacyjna oraz badawczo-projektowa.