Prażmo

Łukasz Prażmo

Posiada 10-letnie doświadczenie w branży Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) – w szczególności w realizacji projektów związanych z analizą danych przestrzennych i udostępnianiem ich w Internecie. Autor kilkudziesięciu wystąpień i artykułów nt. GIS w prasie branżowej. Obecnie zajmuje się kierowaniem projektami realizowanymi przez firmę GIS-Expert.