Konferencja Biznes

14-15 czerwca 2016

Informacje ramowe:

1) Dotacje dla firm
2) Proinnowacyjne usługi dla biznesu
3) Projekty badawcze – współpraca nauki i biznesu
4) Finansowanie IT ze środków zwrotnych
5) Międzynarodowe projekty badawcze
6) Warsztaty oceny opłacalności inwestycyjnej przedsiębiorstw
7) Warsztaty z przygotowania wniosków dotacyjnych
8) Warsztaty z systemów ERP
9) Oferta Uczelni dla biznesu