Terminy

31.03.2016 zgłoszenie drogą elektroniczną uczestnictwa w WD2016
30.04.2016 zgłoszenie drogą elektroniczną 1-stronicowego streszczenia artykułu oraz termin wnoszenia opłaty za konferencję WD2016
11.06.2016 początek WD2016, dostarczenie pełnej wersji artykułu w postaci elektronicznej

Opłaty

Wczesna rejestracja do 31.03.2016

Pełna opłata               –           300 zł
Częściowa opłata       –           150 zł

Późna rejestracja do 30.04.2016

Pełna opłata               –           350 zł
Częściowa opłata       –           200 zł

Osoba towarzysząca

Pełna opłata               –           250 zł
Częściowa opłata       –           100 zł

Pełna opłata za uczestnictwo w konferencji obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie i uroczystą kolację oraz materiały konferencyjne.

Częściowa opłata za uczestnictwo w konferencji obejmuje wyżywienie, zwiedzanie, uroczystą kolację oraz materiały konferencyjne. Opłata częściowa nie obejmuje zakwaterowania.

Fakturę VAT wystawiamy do 7 dni od daty otrzymania zapłaty.

Opłatę należy wnieść na konto:
Netrix S.A.
BS w Parczewie O/Lublin
27 8042 0006 0840 0879 2000 0010

Na druku przelewu bankowego należy koniecznie umieścić nazwę konferencji (WD2016 Lublin) oraz nazwisko i imię uczestnika, którego dotyczy wpłata.

Organizatorzy Konferencji Naukowej WD2016, informują, iż częściowy zwrot opłaty konferencyjnej jest możliwy jedynie do dnia 3 czerwca 2016 (włącznie).

Dla autorów

Wszystkie zgłoszone abstrakty  (1-stronicowe) zostaną wydane w formie książki (ISBN).

Autorzy najlepszych referatów zostaną poproszeni o przygotowanie rozszerzonych wersji do opublikowania w czasopismach:

  • COMPEL International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (lista filadelfijska)
  • Przegląd Elektrotechniczny (14 pkt.)

Pozostałe artykuły po recenzjach zostaną opublikowane w kwartalniku IAPGOŚ – Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska (7 pkt.).
Zainteresowani uczestnicy konferencji naukowej WD 2016 będą mieli możliwość opublikowania rozszerzonej wersji artykułu w czasopiśmie Power Electronic and Drives (6 pkt.).

Autorzy prac powinni jednocześnie zasugerować dwa nazwiska recenzentów spoza swojego środowiska naukowego.

Zgłoszenia artykułów

Aby dokonać zgłoszenia na WD2016 należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny w zakładce REJESTRACJA.

Wysyłanie plików

Aby wysłać artykuł na WD2016 należy w czasie rejestracji załączyć plik.

Prosimy o przesłanie 1-stronicowego streszczenia i pełnej wersji artykułu w postaci dwóch zgłoszeń oraz dla łatwiejszego rozróżnienia o dopisek  „digest” na końcu tytułu streszczenia.

Format pliku

Format pracy dostępny jest tutaj.

Format plakatu

Wymiary stojaka na plakat wynoszą odpowiednio: szerokość 96cm oraz wysokość 116cm.
Wydrukowany plakat powinien zmieścić się w obrysie stojaka.