Tematyka konferencji naukowej WD 2016:

 • Informatyka
 • Tomografia
 • Matematyka stosowana
 • Elektrotechnika
 • Automatyka i robotyka
 • Elektronika
 • Bioinżynieria
 • Mechatronika
 • Metrologia
 • Elektroenergetyka
 • Metody komputerowe w nauce
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczna
 • Inżynieria produkcji
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Ochrona środowiska

Sesje specjalne

SESJA I – Tomografia procesowa
Organizator:
Polskie Stowarzyszenie Tomografii Procesowej
Honorowy Patronat: Prezes Polskiego Stowarzyszenia Tomografii Procesowej prof. dr hab. Andrzej Pląskowski
Zakres tematyczny
Zagadnienia związane z tomografią procesową jak również z zastosowaniem tomografii w przemyśle i medycynie.
Tematyka prezentacji:

 • elektryczna tomografia pojemnościowa
 • elektryczna tomografia impedancyjna
 • tomografia rentgenowska
 • tomografia optyczna
 • tomografia ultradźwiękowa
 • Indukcyjna tomografia magnetyczna
 • tomografia gamma
 • rozwiązania hybrydowe
 • pozostałe rodzaje tomografii
 • algorytmy do rozwiązywania zagadnień prostych i odwrotnych
 • analiza i segmentacja obrazów tomograficznych

SESJA II – Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach
Organizator:
Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych, Koło Zakładowe SEP, Studencka Sekcja IEEE Politechniki Lubelskiej przy współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie
Honorowy Patronat:
J.M. Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko,
Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska,
Prezes MPK Lublin Tomasz Fulara,
Prezes SEP O/Lubelski Tadeusz Karczmarczyk
Zakres tematyczny
Energoelektroniczne układy dedykowane do zastosowań w systemach odnawialnych źródeł energii oraz układów napędowych. Podczas sympozjum przewidziane są prezentacje osiągnięć zespołów badawczych reprezentowanych przez doktorantów lub młodych doktorów oraz szerokie dyskusje o charakterze merytorycznym. Spodziewanymi rezultatami, poza omówieniem szczegółowych problemów badawczych dotyczących wystąpień, może być rozszerzona współpraca publikacyjna oraz badawczo-projektowa.