Osmak

Andrzej Osmak

 Andrzej Osmak jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Swoje doświadczenie zdobywał na rożnych stanowiskach technicznych w firmach IT zajmujących się szeroko rozumianą Integracją Systemów. Od 2010 roku związany z firmą IBM, gdzie zdobywa doświadczenie techniczne w obszarze rozwoju usług IT i kierując zespołami projektowymi. Obecnie Andrzej jest konsultantem rozwiązań opartych na chmurach obliczeniowych, w tym promocji nowego podejścia do projektowania systemów informatycznych m.in. w oparciu o platformę IBM Bluemix.