Dadej

Grażyna Datej

Grażyna Dadej jest architektem z doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu różnych systemów informatycznych. Od kilku lat jest skoncentrowana na szeroko rozumianych rozwiązaniach mobilnych, łączących w sobie tradycyjne podejście z innowacyjnymi usługami. Pomaga klientom zaadoptować nowe trendy przy transformacji istniejących oraz projektowaniu przyszłych systemów, dla osiągnięcia maksymalnych korzyści jakie daje architektura hybrydowa łącząca komponenty on-premise oraz usługi w chmurze. Jest członkiem IBM Academy of Technology oraz jednym z liderów IBM Technical Leadership Council Poland. Grażyna jest absolwentem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.